Is diversiteit binnen bedrijven, écht een kracht?

21 maart 2021

Diversiteit op de werkvloer krijgt steeds meer aandacht. Wat ons betreft is dat geheel terecht. Want nog steeds bestaat de top van veel organisaties vooral uit mannen. Bij slechts 15% van de topfuncties in het bedrijfsleven staan vrouwen aan het roer. Terwijl er binnen een bedrijf veel effectiever en efficiënter gewerkt wordt als mannen en vrouwen de kans krijgen om samen te werken. Het brein van mannen en vrouwen werkt anders en vult elkaar goed aan. Bovendien versterken mensen met verschillende achtergronden elkaar. Wij zijn daarom voorstander van meer diversiteit op de werkvloer.

 

Wat verstaan we onder diversiteit?

Onder diversiteit worden de aspecten verstaan waarop mensen van elkaar verschillen. Het kennisplatform Diversiteit in Bedrijf noemt kenmerken zoals gender (man/vrouw), leeftijd, culturele, etnische en religieuze achtergrond, LHBTI (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie) en arbeidsvermogen.

 

De voordelen van diversiteit op de werkvloer

Teams die zijn opgebouwd uit medewerkers met verschillende achtergronden functioneren vaak uitstekend. Gemixte teams, die bestaan uit mannen en vrouwen in verschillende leeftijdscategorieën en met diverse culturele achtergronden. “Werknemers met verschillende achtergronden zorgen voor een culturele en etnische mix op de werkvloer. Van werknemers die oorspronkelijk uit Nederland komen. En van werknemers met een andere moedertaal en cultuur. Bijvoorbeeld als zijzelf, hun ouders of grootouders buiten Nederland zijn geboren en opgegroeid”, zo is te lezen op de website van de Rijksoverheid.

 

5 voordelen van diversiteit op de werkvloer:

1. Meer omzet

Uit dit Amerikaanse onderzoek in 2018 blijkt dat genderdiversiteit voor 21 procent meer omzet zorgt. Culturele diversiteit op de werkvloer zelfs voor 43 procent.

 

2. Meer creativiteit

Een divers team komt met veel meer creatieve oplossingen voor problemen op de werkvloer. Deze medewerkers kijken allemaal op een eigen manier ergens naar. Dat leidt sneller tot inzichten dan wanneer een homogene groep mensen van hetzelfde geslacht ergens mee bezig is.

 

3. Weten wat er speelt

Met een divers medewerkersbestand ben je als bedrijf misschien zelfs de concurrent een stap voor. Dankzij een mix van achtergronden binnen een team, profiteer je onder andere van kennis over verschillende klantgroepen. Organisaties met een gecombineerde en multiculturele bedrijfsstrategie krijgen vanzelf een bredere kennis over de markt waarin ze opereren, zo blijkt ook uit dit onderzoek van Tilburg University.

 

4. Aantrekkelijk voor kandidaten

Met een divers personeelsbestand ben je als werkgever aantrekkelijker voor een grotere groep kandidaten. Dat levert je dus een voordeel op bij het werven van nieuw talent.

 

5. Ervaring en delen van kennis

Een team dat bestaat uit mensen met verschillende achtergronden, sekses en leeftijden, kunnen veel van elkaar leren. Zo profiteren jongere werknemers van de kennis die oudere werknemers hebben. De ouderen profiteren op hun beurt weer van nieuwe inzichten en (technologische) kennis die een jongere generatie heeft.

 

Dus ja, een goed diversiteitsbeleid leidt tot meer creativiteit en innovatieve oplossingen op de werkvloer. Herkennen klanten zich in je organisatie? Als het personeelsbestand een afspiegeling is van de samenleving waarschijnlijk wel. Succes is daarbij de sleutel tot inspiratie. Krachtige vrouwen op belangrijke posities inspireren andere vrouwen om hun dromen na te jagen.

 

Neem contact met ons op< Terug naar overzicht